Omega schroefpaal met groutinjectie
 
Definitie

De Omega groutinjectiepaal is een paal ontworpen als een trillingvrije, zijdelings grondverdringende schroefpaal waarvan de indringing in zeer weerstandbiedende grondlagen wordt verhoogd door groutinjectie tijdens de inschroeffase.

 
Uitvoeringswijze

1.
Plaatsen van de paalpunt die indringing van water en grond tijdens het inschroeven belet.

2.
Tijdens het inschroeven wordt via een injectielans in de holle buis onderaan de boorpunt een groutmengsel rond paalpunt en paalschacht geïnjecteerd.

3.
Nadat de buis tot op de juiste aanzetdiepte is ingeboord stopt de injectie van grout.

4.
Tijdens het uitschroeven wordt beton onder druk via de holle, centrale buis in het boorgat verpompt.

5.
Plaatsen van de bewapening nà de betonneerfase.

6. 
Uitgevoerde Omega schroefpaal met groutinjectie
 

Toepassingsgebied
  • De groutinjectie verhoogt de indringing in zeer dichtgepakte grondlagen (zand, grint)
  • Het proces maakt het mogelijk om hogere draagvermogens te realiseren.

Omgevingsimpact
  • Trillingvrije uitvoering
  • Geluidsarme uitvoering
  • Omwille van het boorproces met injectie moet er worden voorzien om de resterende cementspecie af te voeren.

Eigenschappen
  • De paal wordt geïnstalleerd door injectie van grout. De grout is een mengsel uit cement en water, eventueel aangevuld met een kleine hoeveelheid bentoniet.
  • Draagvermogen tot 2675 kN
  • De wapening van de paal bestaat uit een wapeningskorf, een centrale wapeningsstaaf, een staalprofiel of een combinatie daarvan.
  • Mogelijkheid tot kwaliteitscontrole van het uitvoeringsproces via de continue registratie van de installatieparameters
Bekijk hier de referenties van de Omega schroefpaal met groutinjectie


Terug naar business unit paalfunderingen