Nieuwbouw RIVM en CBG Utrecht

3/11/2017
 
 Totaal project voor gehele bouwput
Franki Grondtechnieken BV heeft van bouwcombinatie MEET opdracht gekregen voor de aanleg van de complete bouwput van de nieuwbouw voor het RIVM en het CBG in Utrecht. Door samenwerking met strategische partners heeft FGT een voor de aannemer aantrekkelijke totaalaanbieding kunnen maken.


1-(1).jpg

Artist impression RIVM/CBG zicht vanaf de OV halte.
Beeld: Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten

Cutter soil mix (CSM)-wand
Rondom het gebouw worden wanden in de bodem gerealiseerd middels toepassing van een verankerde CSM-wand met permanente grondkerende functie. Met een tussenruimte van ca 0,5m wordt binnen de gemaakte kelderbak het gebouw geconstrueerd.
2.jpg

Ankerbalk en ankers
Om de wand stabiel te houden wordt aan de bovenzijde van de CSM-wand een doorgaande betonnen ankerbalk aangebracht. door sparingen in de ankerbalk worden vervolgens groutankers aangebracht. De wand vormt samen met de ankers een stabiel geheel, vervormingen van de wand tijdens het ontgraven wordt hiermee tot een minimum beperkt. 

Grote diameter boorpalen
De toren zal worden gefundeerd op grote diameter boorpalen. De palen met een diameter van 1850mm en een lengte van bijna 60,0m vallen ook voor een specialistisch funderingsbedrijf als Franki Grondtechnieken in de buitencategorie. voor de uitvoering van de palen kan gebruik gemaakt worden van de expertise en het specialistische materieel van moederbedrijf Franki Foundations Belgium.

Horizontale bodeminjectie
Om waterbezwaar te voorkomen zal op een diepte van 7,0m onder maaiveld een horizontale injectielaag worden aangebracht.
Uitvoering van de injectielaag bestaat uit het injecteren van het zand met een mengsel van waterglas en harder. Na uitharding van het product ontstaat een afgesloten bouwput die zonder problemen droog ontgraven kan worden. 
Uitvoering van bodeminjectie wordt gedaan door de injectieafdeling van Franki Grondtechnieken, BE Inject.
3.jpg

Bemaling en grondwerk

Na de realisatie van de bouwput kan het hierin nog aanwezige water worden bemalen, vervolgens wordt de bouwput droog ontgraven. Voor zover mogelijk blijft grond op de bouwlocatie om later te worden hergebruikt. Overige grond zal worden afgevoerd. Na ontgraving zal de bouwput nog worden voorzien van een drainage om de bouwput gedurende de bouwfase droog en begaanbaar te houden. 

Koppensnellen
Alle uitgevoerde palen, inclusief nog in de bouwput aanwezige oude funderingen, zullen vervolgens tot op de juiste hoogte worden gesneld. Voor het snellen van de palen wordt ook gebruik gemaakt van een partner. Het correct snellen van de enorme palen vraagt om de nodige specialistische kennis.

Complete aanbieding ontzorgt de aannemer
Met de expertise van Franki Foundations Belgium en door gebruik te maken van betrouwbare partners is Franki Grondtechnieken in staat om totaaloplossingen te bieden. Aannemers worden hiermee ontzorgd en krijgen meer tijd voor de voorbereiding van de eigenlijke bouw. Met de kennis en ruim 100 jaar ervaring van moederbedrijf Franki Foundations Belgium is Franki Grondtechnieken in staat om iedere uitdaging op het gebied van funderingstechnieken en ondergrondse bouw aan te gaan. 

10.jpg