Noordboulevard Scheveningen

22/11/2017
 

De Kust Gezond 

1--De-kust-gezond.jpg

Om Scheveningen aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers investeert de gemeente € 25 miljoen in Scheveningen Bad. De plannen hiervoor staan in het programma 'De Kust Gezond' van de gemeente.

De Noordelijke boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook de doorstroom van verkeer en de bereikbaarheid van Scheveningen Bad worden verbeterd. Scheveningen Bad moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.Stabiliteit Zeekant

Zonder maatregelen zou de stabiliteit van de hoger gelegen Zeekant, bij het uitvoeren van de nodige sloopwerkzaamheden, in gevaar komen. Om dit te voorkomen wordt door Franki Grondtechnieken BV een palenwand geïnstalleerd tussen de Zeekant en de te slopen panden langs de Boulevard. De opdracht wordt uitgevoerd voor Strandweg Vastgoed BV, directievoering wordt gedaan door Brink Management en Advies. Franki Grondtechnieken heeft de opdracht verworven met een prijstechnisch interessant alternatief. Dit alternatief is volledig in eigen beheer uitgewerkt.

 

Secans palenwand

 2--Secans-palenwand-(1).jpg Een palenwand bestaat uit boorpalen die met een geringe tussenafstand worden geinstalleerd. de onderlinge afstand is zo klein dat de palen elkaar overlappen. Hierdoor ontstaat een aansluitende grond- en waterdichte palenwand. Eerst worden primaire palen geboord, de nummers 1-3-5-7-9 enz. vervolgens worden secundaire palen geboord, de nummers 2-4-6-8 enz. Deze secundaire palen oversnijden de eerder geboorde primaire palen. De secundaire palen worden voorzien van een wapeningskorf. De palen hebben een diameter van 830mm en een hart-op-hart maat van 730mm. De langste palen hebben een lengte van 18,0m.

Koppensnellen

De uitgevoerde palenwand wordt vervolgens tot op de juiste hoogte gesneld. De paalwapening komt hierdoor vrij zodat deze kan worden opgenomen in de te maken ankerbalk. Voor het snellen van de palen wordt gebruik gemaakt van een partner. Het correct snellen van de dikke palen vraagt om de nodige specialistische kennis.

 

Ankerbalk en ankers

Om de wand stabiel te houden wordt aan de bovenzijde van de palenwand een doorgaande betonnen ankerbalk aangebracht. Door sparingen in de ankerbalk worden vervolgens groutankers aangebracht. De wand vormt samen met de ankers een stabiel geheel, vervorming van de wand wordt hiermee tot een minimum beperkt.

 

Complete aanbieding ontzorgt de opdrachtgever

Met de expertise van Franki Foundations Belgium en door gebruik te maken van betrouwbare partners is Franki Grondtechnieken in staat om totaaloplossingen aan te bieden. De wand wordt volledig uitgevoerd door Franki Grondtechnieken inclusief alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden als het benodigde grondwerk, het herstellen van bestaande bestrating enz. De opdrachtgever wordt hiermee volledig ontzorgd. Met de kennis en ruim 100 jaar ervaring van moederbedrijf Franki Foundations Belgium is Franki Grondtechnieken in staat om iedere uitdaging op het gebied van funderingstechnieken en ondergrondse bouw aan te gaan.

 

 3-(1).jpg  4-(2).jpg5-(2).jpg
   

 

6.jpg